Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ModuSec produksjon
Testing & sertifisering
Tekniske spesifikasjoner
Brannsikkerhet?

Testing & sertifisering

ModuSec PyroFoam kjerne med stålside panelsystem og dører er gjennomgående og uavhengig testet:

Sikkerhet

LPS 1175: ModuSec SR sikkerhetssystem er uavhengig testet av Loss Prevention Certification Board (LPCB) til sikkerhetsnivåene LPS SR1, SR2, SR3, SR4 og SR5. Produksjonen kvalitetssikres på fabrikk – RCS (Manufacuring) Ltd – gjennom ISO9001:2008.

CPNI

ModuSec SRB & SRE.
Godkjent for UK Government bruk

Brann

BS476 Pt22: 90 minutter isolering og integritets nivå (EN1047-2 anbefalt nivå for temperaturøkning ved brann utenfor datarommet oppnådd for hele 73 minutter på den ueksponerte overflaten). F90 nivået kan økes om det er behov for høyere beskyttelsesnivå.

IMO A60: Marin og offshore 60 minutter brannbeskyttelse godkjent av Lloyd skipsregister.

IMO Røyk og giftighets testing: Oppnådd krevet nivå for røyk og giftighet for marin og offshore benyttelse. Merk at PyroFoam ikke avgir giftig røyk eller gass under brann, i motsetning til andre foam-produkter.

LPS 1181-2 utvidet: PyroFoam paneler er uavhengig testet til LPS 1181-2 “Reaction to fire” prosedyrer av Building Research Establishment (BRE). Vi valgte å teste rommet uten støtte fra testriggen – takpanelene ble kun støttet av veggpanelene alene. Testen ble gjort i et rom 4,5m x 10m x 3m og med en 1 MW varmekilde inne i rommet for å sikre maksimal belastning på sammenføyningene mellom tak og vegger – kritiske områder i en rom konstruksjon. Systemet møtte alle kravene i testen og det ble ikke generert «flash-over». Ut fra disse resultatene utledes at det ikke er nødvendig med egen understøttelse av søyler eller rammeverk for takkonstruksjonen. Merk at dette normalt ikke er mulig med paneler med mineralullskjerne som er anbefalt bygget med støttestruktur for takkonstruksjonen.

EN 13501-1:2007: “Reaction to fire” test (utført med og uten stålsidene). Begge oppnådd B-S1, d0.

Nasjonal Russisk branntest: Uavhengig branntesting i Russland- ModuSec tilfredsstilte det høyeste testnivået nødvendig for Russisk byggeforskrifter.

Styrke

BS6299: Service tilgang last standard for “walk on ceilings”. Vi oppnådde mer enn 5 ganger de krevde nivåene.

EN ISO 9001:2008

Dette sikrer at Remtech tilbyr det høyeste nivå for revidert kvalitetskontroll i vår administrasjon.

LPCB ISO 9000

RCS Manufacturing Ltd kvalitetssikrer administrasjon, produksjon og installasjon gjennom LPCB ISO 9000 sertifisering.