Takpanelene er utstyrt med en sentrert ekstra stålkanal med et ikke-konduktivt avstandstykke. Dette øker styrken i panelet betraktelig – og eliminerer «sagging» som er vanlig i andre panelsystemer. Systemer for å støtte tunge gjenstander for takmontering er tilgjengelig på forespørsel.

Muligheter
Gulvkonstruksjoner
Veggkonstruksjoner
Takkonstruksjoner
Stålkonstruksjoner
Utendørs tak
Serviceluker, etc.
Dørmuligheter
Overtrykksventilasjon

ModuSec Takkonstruksjoner

Takpanelene er identiske med veggpanelene og har de samme muligheter.
Imidlertid er det i standard takpaneler støpt inn en ekstra forsterkning i
senter av hvert panel i hele lengderetningen av panelet. Disse festepunktene
benyttes for innfesting av for eksempel rør for slukkeanlegget. For tyngre
last tilbyr vi andre løsninger for å møte behovene i det enkelte
prosjekt (f.eks. stålverk). Letter utstyr som belysning, kabelføringer og kanaler
kan festes direkte til ståloverflaten.

Standard takkonstruksjon kan senne opp til 6 meter uten tilleggsstøtte (ca 3,8 meter
for HS-løsninger – Noe som, med god marging, overgår kravene i BS6399/ NS EN 1991 –
kravene til ”walk on” kapasitet – uten bjelker eller søyler (ModuSec er branntestet
til LPS 1181 uten støttesystemer*). Dette gir optimal plassutnyttelse i rommet
for å plassere datautstyret. Sammenføyningene av tak og vegger forsegles og festes
sammen med stålvinkler og dekorative lister.

*Merk at mineralullspaneler bør understøttes med bjelker eller søyler da slike paneler ikke har egen strukturell styrke under kraftig brann, når disse panelene de-laminerer (stålplatene faller av når limet svikter under oppvarming). Slike paneler er kun testet til LPS 1181 med støttesystemer. Til tross for at dette kreves i byggenormene følges det sjelden opp, noe som gir en falsk trygghet. I tillegg anbefales det ikke å spenne over 4 meter for 100mm mineralullspanel, noe som fører til dårligere utnyttelse av plassen i datarommet.

For nærmere opplysninger om Sikkerhet klikk her.

Panel Styrke Movie