Takpanelene er utstyrt med en sentrert stålkanal med et ikke-konduktivt avstandstykke. Dette øker styrken i panelet svært mye. Trekk tester er utført med belastning opp til 100kg i denne kanalen og 30kg overalt i taket ellers. Løsninger for ekstra tung belastning i taket er tilgjengelig

Hvorfor ModuSec?
Kort byggetid
Brannsikring
Beskyttelse mot vann
Isoleringsevne
Styrke
Sikkerhet

 

Styrken i ModuSec paneler

ModuSec paneler er veldig lette (omkring 20kg/m² for standard paneler), men samtidig svært sterke. Kompresjonsstyrken i panelene er målt til nesten 60 000kg/m² før kollaps. Dette betyr at panelene også kan benyttes som gulvpaneler for å bygge et fullisolert 6-sidet rom.

Merk at stålplatene i et komposittpanel sannsynligvis vil skilles fra kjernen under oppvarming. Dette skyldes at stålet ekspanderer i en annen takt enn kjernen og kan bare bevege seg vekk fra kjernematerialet. Imidlertid er kjernematerialet i ModuSec paneler sterkt nok til å understøtte belastningen fra takpanelene, også uten stålsidene. Dette er IKKE tilfellet for mineralulls paneler som vil trenge tilleggsstøtte av takpanelene i tilfelle brann.

ModuSec tak er testet og godkjent for service tilgang (BS6399) for takpaneler opp til 6meter uten støtte. BS6399 krever opp til 0,25KN/m² for distribuert last og 0,9KN for punktlast.

Systemet er godkjent for konstant trykk ±350Pa med maks 500Pa. For trykk over dette anbefales bruk av spesiell trykkavlastning/ overtrykkspjeld. Takpanelene er utstyrt med et par stålkanaler sentrert i hvert panel med et ikke-konduktivt avstandstykke, montert i lengderetning av hvert panel (Flere kan monteres om ønskelig)

Dette gir tilleggs styrke og stivhet og tilbyr gode festepunkter i taket. Imidlertid, vennligst spør oss om råd før tunge gjenstander festes i taket slik at problemer unngås. Spesielle innfestinger for tung belastning er tilgjengelig. Lysarmaturer, koblingsbokser, etc. kan festes direkte, hvor som helst i takpanelene.

Panelstyrke Video