ModuSec SR paneler er tilgjengelig i fem SR klassifiseringer. ModuSec er det eneste systemet tilgjengelig som tilbyr sertifisering til alle disse trusselnivåene – i tillegg til eksplosjonsvern og brannbeskyttelse.

Hvorfor ModuSec?
Kort byggetid
Brannsikring
Beskyttelse mot vann
Isoleringsevne
Styrke
Sikkerhet

LPS 1175 Sikkerhetsløsninger

De fleste byggematerialer som gips, lettbetong, ikke-sikkerhetsklassifiserte kompositt paneler, stålkledning og transportkontainere, etc. kan det enkelt brytes inn i og på forbausende kort tid.

ModuSec tilbyr uavhengig testede løsninger for å imøtekomme kravene i LPS 1175 sikkerhetsstandard fra SR 1 til SR 5. Testene angir tillatt verktøy og arbeidstid for det enkelte sikkerhetsnivået for å hindre uønsket tilgang gjennom et bygningselement og testene er gjennomført at profesjonelle testteam med gjennomgående kunnskap til produktene som testes. Dette inkluderer også alle sammenføyninger og fester.  Valg av sikkerhetsnivå utgjør en del av en helhetlig sikkerhetsstrategi, hvor brukeren beslutter trusselbildet og eksponering før intervensjon kommer - i sammenheng med konsekvensene av å miste gjenstander, informasjon eller systemer som skal beskyttes.

Sikkerhetsnivåer (Test tid):
Kort beskrivelse av ønsket beskyttelsesnivå

SR1 (10 min): Tilfeldig angrep, kun egen styrke og med minimalt bruk av verktøy (skrutrekker, kniv, avbiter, etc.)

SR2 (15 min): Mer dedikert tilfeldig angrep med verktøy (SR1 + boltekutter, hammer, drill, etc.)

SR3 (20 min): Planlagt innbrudd i beskyttet område ved hjelp av egen styrke og flere angrepsmuligheter (SR2 + kort øks, meisel, gassbrenner, etc.)

SR4 (30 min): Erfaren angriper med mer avanserte verktøy (SR3 + kløvøks, slegge, stålkile, platesag, stikksag, etc.)

SR5 (30 min): Seriøst innbruddsforsøk med avansert batteridrevet verktøy, slik som benyttes av bl.a. brann og redningspersonell (SR4 + sirkelsag, 750W bajonettsag med spesialblader). Dette er en kraftig heving av sikkerhetsnivået fra SR4 – og det benyttes førsteklasses- men lett tilgjengelig for enhver med seriøse innbrudds hensikter- skjæreverktøy.

ModuSec er det eneste systemet tilgjengelig som tilbyr klare opsjoner som møter alle disse trusselnivåene – i tillegg til eksplosjonsvern og brannbeskyttelse. Kombiner forskjellige nivåer i vegger og tak, avhengig av sårbarhet, med tilpasset stålstruktur, dører og serviceåpninger for å konstruere en sikker omgivelse. ModuSec beskytter også mot bruk av termiske lanser i tillegg til andre akkrediteringer for innbrudd- og eksplosjonsvern (detaljer på forespørsel). Vi tilbyr vår erfaring i å bygge sikre datarom, datasentre og andre sikkerhetsmiljøer, og er gjerne med også i designprosessen.
Sikkerhetsnivåene oppnås gjennom en kombinasjon av materialer inne i kjernen av panelene. Nivået indikeres i en «as built» tegning og en uavhengig LPCB ISO9001 revisjon.

Utredning, design, produksjon, levering og installasjon er alle elementer for en sertifisert leverandør med 30 års erfaring som garanterer at det ferdige produktet møter korrekt sikkerhetsstandard for å beskytte virksomheters kritiske utstyr.

LPS 1175 Oversikt over
sikkerhetsnivåene
Sikkerhetsnivå
Test video
LPS 1175 Nivå
testing Billedgalleri

ModuSec SRB & SRE

CPNI

Andre akkrediteringer tilgjengelig – inkludert eksplosjonsbeskyttelse.

Kontakt oss for ytterligere informasjon (kun autoriserte forespørsler). Remtech er spesialister på området sikre datarom og datasentre.