ModuSec SR paneler er tilgjengelig i fem SR klassifiseringer.

Hvorfor ModuSec?
Kort byggetid
Brannsikring
Beskyttelse mot vann
Isoleringsevne
Styrke
Sikkerhet

Sikkerhetsklassifisering Test Video

ModuSec SR tilbyr en uavhengig testet løsning som møter kravene i standarden LPS 1175, nivå SR 1 til SR 5. Denne testen stipulerer tillatte verktøy og minimum arbeidstid for det enkelte sikkerhetsnivået for å forhindre innbrudd gjennom et bygningselement, og gjennomføres av et profesjonelt testteam med full kjennskap til produktet som testes. Testene inkluderer også alle sammenføyninger og andre fester av systemet. Målsetningen er å forme en overordnet sikkerhetsstrategi, hvor brukeren bestemmer trusselnivået og tiden før man kan reagere på trusselen – i forhold til konsekvensene av å miste utstyr og informasjon mot at systemene er beskyttet.

ModuSec Panel Test

ModuSec Panel test

ModuSec Panel test –
Motstand mot angrep

Test av Dørramme

Test av Dørramme

Test av Dørramme

Slegge Test

Slegge Test

Slegge Test

Test av Enkeltlås

Test av Enkeltlås

Test av Enkeltlås

LPS 1175 Oversikt over
sikkerhetsnivåene
Sikkerhetsnivå
Test video
LPS 1175 Nivå
testing Billedgalleri

ModuSec SRB & SRE

CPNI

Andre akkrediteringer tilgjengelig – inkludert eksplosjonsbeskyttelse.

Kontakt oss for ytterligere informasjon (kun autoriserte forespørsler). Remtech er spesialister på området sikre datarom og datasentre.