ModuSec from Remtech Get Adobe Flash player

Muligheter
Gulvkonstruksjoner
Veggkonstruksjoner
Takkonstruksjoner
Stålkonstruksjoner
Utendørs tak
Serviceluker, etc.
Dørmuligheter
Overtrykksventilasjon

ModuSec konstruksjon - trykkavlastingsløsninger

ModuSec systemet inkluderer også en uavhengig testet løsning for isolert overtrykkspjeld. Spjeldet er sikret mot uautorisert adgang av en elektromagnetisk lås som åpner dersom overtrykk baserte slukkesystemer utløses ved brann – for deretter å lukke igjen når trykket er utliknet slik at integriteten opprettholdes og gassen ikke unnslipper.

Et tilsvarende, motorstyrt spjeld benyttes for kontrollert åpning og lukking av f.eks. ventilasjonssystemer. Styring av begge typer spjeld direkte fra slukkeanlegget, eller via andre, egnete givere.

Tradisjonelle systemer for overtrykksregulering og luftregulering kan også tilpasses.

Overpressure