ModuSec F90 datarom beskyttet kritisk IT utstyr under en kraftig brann.

Desember 2014: Et stort kommersielt selskap i Danmark opplevde en kraftig ildspåsettelse med bruk av en stor mengde brennbar væske som ble påtent i umiddelbar tilknytning til datarommet hvor bedriften oppbevarte sine kritiske IT systemer og data

Det lukkete området rundt datarommet ble utsatt for intens varme og røyk for over 60 minutter mens brannvesenet forsøkte å komme til for å slukke brannen. Alt utstyret som befant seg i det ytre rommet ble totalskadet – inkludert kablingen inn til datarommet.

Brann påsatt i et lukket område i tilknytning til datarommet
Brann påsatt i et lukket område i tilknytning til datarommet
Brannskader i det ytre rommet – inkludert ødelagt etasjeskillere i taket
Brannskader i det ytre rommet – inkludert ødelagt etasjeskillere i taket
Installasjonsgulvet utvendig ble ødelagt
Installasjonsgulvet utvendig ble ødelagt
Brannskader også i utvendig korridore
Brannskader også i utvendig korridore
ModuSec veggen utvendig - på brannsiden
ModuSec veggen utvendig - på brannsiden
ModuSec veggen utvendig og døren til høyre
ModuSec veggen utvendig og døren til høyre
ModuSec veggen utvendig og døren til høyre
ModuSec veggen utvendig og døren til høyre

Rommet ble bygget i 2007 ved hjelp av ModuSec modulært panel system med sin svært beskyttende konstruksjon av fenylskum kjerne (PyroFoam®) og ferdigbehandlete, utvendige stålvegger. Rommet har en utvendig størrelse på 5,85 x 5,80 meter og er selvbærende – Uten innvendig bærekonstruksjon for takkonstruksjonen.

Til tross for intens varmeutvikling, med den utvendige paneloverflaten av rommet rødglødende (brannvesenet laget faktisk et hull i døren fordi de trodde det var brann også innvendig i datarommet), voldsom røykutvikling og store mengder slukkevann – All kritisk informasjon og datautstyr innvendig i datarommet var intakt, uten skader eller tap av data. Så snart politi og brannvesenet tillot adgang til rommet etter brannen, og nye ny kabling ble strukket var alle systemer igjen oppe og med full tilgang til virksomhetens data.

Innvendig bilde av ModuSec rommet mot det ødelagte ytre arealet (Ny dør allerede installert i det ytre rommet)
Innvendig bilde av ModuSec rommet mot det ødelagte ytre arealet (Ny dør allerede installert i det ytre rommet)
Innvendig rom og dør uskadet. Ny el. og datakabling installert provisorisk gjennom hull i veggen.
Innvendig rom og dør uskadet. Ny el. og datakabling installert provisorisk gjennom hull i veggen.
ModuSec overtrykksventilasjon åpnet umiddelbart sammen med det automatiske slukkesystemet i rommet. Lukket umiddelbart etter utslipp av slukkegassen og fortsatte å beskytte utstyret innvendig.
ModuSec overtrykksventilasjon åpnet umiddelbart sammen med det automatiske slukkesystemet i rommet. Lukket umiddelbart etter utslipp av slukkegassen og fortsatte å beskytte utstyret innvendig.
Det innvendige taket i rommet uskadet
Det innvendige taket i rommet uskadet
Det innvendige taket i rommet uskadet
Det innvendige taket i rommet uskadet
Til og med plastikkdekkete manualer som ble oppbevart mot veggen er uskadet
Til og med plastikkdekkete manualer som ble oppbevart mot veggen er uskadet
Hardware in perfect working order. All data uncorrupted and useable.
Datautstyret fungerte som det skulle. Alle data i behold og uskadet.

"We are unbelievably pleased with the performance of the ModuSec room, following what could have been a catastrophic event. We were able to be up and running again after just 3 days - including forensic investigation
period.
"

ModuSec Ultimate Fire Protection - Real Fire Case Study PDF