ModuSec from Remtech

Hvorfor ModuSec?
Kort byggetid
Brannsikring
Beskyttelse mot vann
Isoleringsevne
Styrke
Sikkerhet

Brannsikring – Designet for IT-utstyr & Lagringsmedia

Tradisjonelle brannklassifiserte byggematerialer som betong, stein, gips, mineralullspaneler, etc. er alle klassifisert iht. BS476/EN1364 for å beskytte rømningsveier eller byggets integritet for temperaturer opp til 180°C i klassifiseringsperioden. Imidlertid, selv om konstruksjonen godt kan være klassifisert til 60, 90 eller 120 minutter, kan kritisk temperatur for IT-utstyret og lagringsmedia allikevel være overskredet. Dette selv om klassifiseringsperioden ikke er overskredet!
Brannklassifisering og isoleringsevne for mineralull er avhengig av tykkelsen og tettheten i mineralullskjernen og kan variere fra produsent til produsent.

Den europeiske standarden for konstruksjon av datarom (EN1047-2), anbefaler en maksimal økning på 50°C, målt 100mm fra innsiden av rommet, i 60 minutter.

MduSec har en ”tradisjonell” 90 minutter brannklassifisering, men enda viktigere, under en BS476 Pt 22 test med utvendig temperatur stigende til 950°C over 90 minutter, viste målingene på den ueksponerte overflaten at temperaturen holdt kritisk temperatur for lagringsmedia i 68 minutter og for IT-utstyret (50°C økning) i 73 minutter.

Velger du ModuSec for å beskytte virksomhetens IT-utstyr er du også trygg på å følge ”beste praksis” og til fornuftig pris, slik dette er beskrevet i Turnbull, Sarbanes Oxley og Basel II som alle anbefaler å følge ”beste praksis” for å minimalisere operasjonell risiko mest mulig.

For mer informasjon om brannsikring, klikk her.