Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ModuSec produksjon
Testing & sertifisering
Tekniske spesifikasjoner
Brannsikkerhet?

Hva betyr brannsikkerhet?

Den valgte kritiske temperaturen for BS476/22, EN 1364/DIN 4102-2 og svært mange andre aksepterte tester for konstruksjonselementer er 180°C. Selv om et bygningselement er klassifisert med 30, 60, 90 eller 120 minutters brannsikkerhet, er klassifiseringen beholdt selv med en temperatur på helt opp til 180°C på den beskyttede siden under brann. I et testkammer under testing til BS476/22 og EN1364 stiger temperaturen til ca 1000°C i testperioden. 180°C er selvantennelsestemperaturen for papir og derved, om det er lagret inntil en vegg på den ueksponerte siden i naborommet, allikevel kan selvantenne. Denne temperaturen er designet for å hindre spredning av brann og brannisolering i relasjon til å kunne rømme lokalitetene i tilfelle brann.

Rom for datautstyr og elektronikk må ses på annerledes. Den kritiske temperaturen for en datamaskin er kun 55°C. Over dette er all lagret informasjon som oftest borte. Den kritiske temperaturen for elektroniske komponenter er 75°C. Temperaturer over dette vil effektivt ødelegge elektroniske komponenter som må erstattes. Derav den nyeste europeiske normen for datarom (NS/EN1047-2) som krever en maksimal økning på 50°C over en testperiode på 60 minutter og med en maksimal relativ luftfuktighet (RH) på 80 %.

Tradisjonelle bygningsmaterialer – Lecablokker, murstein, gips, etc. kan bygges til ethvert spesifisert nivå (30 minutter og opp til 2 timer og lenger) Imidlertid vil den termiske isoleringsevnen, U-verdien (den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved en temperaturforskjell på én kelvin), være slik at den kritiske verdien for datamaskinene hurtig passeres, selv om den endelige temperaturen ikke overskrider den tillatte temperaturen på 180°C som forskriftene krever. Forskriftene kan altså være tilfredstilt selv om alt utstyret som skal beskyttes er ødelagt!

Kjernematerialet i et ModuSec panel (PyroFoam) har veldig lag U-verdi på 0,18 (halvparten av U-verdien for mineralull), noe som tillater minimal varmegjennomgang i ModuSec panelene i en svært lang periode før den tilslutt stiger til 180°C etter mer enn 90 minutter. Dette gir mer tid til å slukke store branner, mens små branner vil ha ingen eller minimal effekt på temperaturen i datarommet.

Som en bonus tilbyr ModuSec et svært stabilt miljø for kjølesystemene ved å hindre at økninger i den utvendige temperaturen forårsaket av for eksempel soloppvarming eller airconditionanlegg får liten eller ingen effekt inne i datarommet.

BS476/22 testing viser at selv etter 60 minutter med mer enn 950°C utenfor rommet, ga ModuSec fullgod beskyttelse for elektronikken og de kritiske temperaturene, i motsetning til de fleste tradisjonelle byggematerialer.

Det er derfor viktig å se på totalbildet for den tilbudte brannsikkerheten i relasjon til sensitive IT systemer når man vurderer og skal forstå begrepet ”brannklassifisering” for et datamaskinmiljø.

Testet ved Building Research Establishment (BRE) mot BS476 Pt22, i tillegg til den mer stringente Lloyds A60 International Maritime Organisation (IMO) standard. Den siste testes under høyere trykk enn BS476/22 og med flere kabelgjennomføringer installert.

LPS 1181-2 utvidet: PyroFoam paneler tilfredsstiller også kravene som er fastsatt i LPS 1181-2 test prosedyrer, med taket støttet kun av egne vegger. Dette er en ”Reaction to fire” og ”flashover” test for konstruksjonselementer. Testen ble utført i et rom som målte 4,5m x 10,0 m x 3,0m og med 1 MW (megawatt) gassbrenner i det ene hjørnet slik at maksimal varmebelastning var på sammenføyningene mellom tak og vegger. Basert på denne testingen klarla vi også at vi kunne bygge ModuSec rom uten utvendig stål ringbjelke eller annen støtte.

Brennbarhet og brannlast: Selv om mineralull er klassifisert som ”ikke brennbart” inneholder komposittmaterialer av mineralull brennbare materialer som lim, overflatematerialer, etc. og kan derfor ikke klassifiseres som ”ikke brennbare” materialer. PyroFoam kan ikke klassifiseres som ”ikke brennbart” fordi det er et organisk materiale. Imidlertid, under testing av ”Association of British Insurers”, modifiserte fenylresinskum paneler (PyroFoam) er klassifisert i den høyeste sikkerhetsklassen for brannlast, sammen med mineralull.

Giftighet: Uavhengig testing gjort av Bodycote Warrington fire til International Maritime Organisation (IMO) standard (det er ingen annen adekvat standard) viser at nivået av farlige nøkkelkomponenter av karbonmonoksid og hydrogencyanid i PyroFoam panelene er lavere enn det som oppgis for mineralull veggpanel tester (iht. produsentenes dokumentasjon) under de samme betingelsene (utstrålingsnivå 50 kW/m²).