ModuSec from Remtech Get Adobe Flash player

Hvorfor ModuSec?
Kort byggetid
Brannsikring
Beskyttelse mot vann
Isoleringsevne
Styrke
Sikkerhet

 

Beskyttelse mot Vann og Fuktighet

ModuSec paneler har stål overflate og isoleringskjerne med en nesten 100% lukket cellestruktur. Et ”not og fjær” system for sammenføyning er sikret med silikon tettemasse. Dørene har samme struktur og med en 4-sidet dobbelfalset ramme sikret med 2 røyk- og vannforseglinger. Alle gjennomføringer sikres også mot røyk- og vanninntrengning. Denne konstruksjonen beskytter IT-utstyret mot slukkevann og vannlekkasjer. Tilleggsforsegling kan gjøres der hvor det er ekstrem stor fare for f.eks. oversvømmelse. For utendørs rom bygges et ekstra hellende tak med takrenner og nedløpsrør.  (Rommet i seg selv trenger ingen ytterligere beskyttelse).

Den nesten 100% lukkede kjernestrukturen hindrer at fuktighet eller vann sprer seg innvendig i panelene, og uten noen signifikant reduksjon i styrke, isoleringsevne eller brannbeskyttelse over tid eller risiko for strukturelle vannskader.

Gipsplater er porøse og tillater vanninntrengning ved lekkasje eller oversvømmelse, med en mulig materialkollaps som følge og som kan resultere i behov for store utskiftinger i tillegg til eventuelle skader på IT-utstyret. Mineralull er også porøst – i større eller mindre grad avhengig av tetthet.

Betong, murstein, blokker og gipsplater, - i motsetning til ModuSec, vil avgi korrosive gasser under brann og dette skaper skadelige fuktighetsnivåer for IT-utstyret og lagringsmedia.